Viesnīcas noteikumi

Reģistrēšanās laiks

 • No 14:00

Reģistrēšanās

 • Minimālais reģistrēšanās vecums – 18.
 • Bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam viesnīcā var uzturēties vienīgi kopā ar vecākiem vai citām pilnvarotajām personām.
 • Reģistrējoties visiem viesnīcā paliekošajiem viesiem nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai id karti.
 • Agrā reģistrēšanās ir iespējama atkarībā no viesnīcas noslogojuma konkrētajā dienā. Papildmaksa, kura iepriekš jāsaskaņo ar recepciju var tikt piemērota.

Izbraukšanas laiks

 • Līdz 12:00

Vēlīnā izrakstīšanās

 • Vēlīnais izbraukums ir pieejams atkarībā no viesnīcas noslogojuma konkrētajā dienā. Papildmaksa, kura iepriekš jāsaskaņo ar recepciju var tikt piemērota.

Autostāvvieta

 • Automašīnu ir iespējams novietot A22 Hotel autostāvvietā. Maksa – EUR 20 diennaktī. Maksas autostāvvietas ietilpība ir ierobežota. Lai garantētu vietu, lūgums to pieteikt numura rezervācijas laikā.
 • Mašīnas novietošana, izmantojot apkalpojošā personāla pakalpojumus, ir uz viesa atbildību un risku.
 • Viesnīca nenes atbildību par autostāvvietā novietotajām automašīnām.

Bērni

 • Bērni līdz 7 gadu vecumam, ja netiek izmantota papildus gulta, nakšņo bez maksas.
 • Bērni vecumā no 7 līdz 14 gadiem, ja netiek izmantota papildus gulta, nakšņo par papildus samaksu EUR 35
 • Bērni vecumā no 14 gadiem un vecāki tiek uzskatīti par pieaugušajiem un nakšņo par papildus samaksu EUR 70

Drošības noteikumi

 • Vērtslietu u.c. Vērtīgu priekšmetu glabāšanai numuros pieejams seifs.
 • Viesnīcā ir pieejama telpa bagāžas glabāšanai.
 • Viesnīca nenes atbildību par viesu numuros atstātām mantām, kā arī bez uzraudzības atstātām mantām viesnīcas publiskajās telpās.
 • Nedodiet trešajām personām sava numura elektronisko atslēgu.
 • Drošības apsvērumu dēļ, personām, kuras uzturas viesu numurā pēc 23:00, lūgums recepcijā uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Fotografēšana un filmēšana

 • Mēs priecājamies, ja izvēlaties iemūžināt savas atmiņas par uzturēšanos “a22 hotel”. Lūgums ņemt vērā, ka profesionāla un komerciāla fotografēšana un filmēšana bez saskaņošanas ar viesnīcas administrāciju nav atļauta.

Mājdzīvnieki

 • Nelieli mājdzīvnieki (līdz 10 kg) ir atļauti pēc iepriekšējas vienošanās par papildus samaksu eur 30 par mājdzīvnieku par nakti. Papildus tiks ieturēts atmaksājams drošības depozīts eur 100 apmērā par iespējamajiem numura bojājumiem.

Norēķinu kārtība

 • Norēķināties par viesnīcas pakalpojumiem iespējams skaidrā naudā (eur), ar pārskaitījumu vai maksājuma karti.
 • Mēs pieņemam visa, mastercard, maestro, amex un union pay maksājumu kartes.
 • Apmaksa jāveic ne vēlāk kā reģistrēšanās brīdī viesnīcā.

Smēķēšana

 • Smēķēšana viesu numuros un publiskajās zonās ir aizliegta. Sods par šo noteikumu pārkāpšanu – EUR 300.
 • Viesnīcas iekšpagalmā ir speciālas zonas smēķētājiem. Mūsu darbinieki jums laipni tās parādīs.

Uzkopšana

 • Numuru uzkopšana tiek veikta laika periodā no 10:00 – 17:00. Ja šajā periodā, viesa dēļ nav bijusi iespējama numura uzkopšana (do not disturb zīme), tad tā tiks veikta nākamajā dienā, bet tekošajā dienā, pēc viesa pieprasījuma, iespējama dvieļu nomaiņa.